Regulamin serwisu edukacyjnego eduMENTORS i aplikacji eduMENTORS for Teams

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności serwisu edukacyjnego eduMENTORS oraz aplikacji eduMENTORS for Teams. Lektura tych dokumentów pozwoli Państwu na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej korzystania z naszych usług.

I. Definicje

1) Serwis – internetowy serwis eduMENTORS znajdujący się pod adresem https://edumentors.org prowadzony przez Operatora.
2) Aplikacja – aplikacja eduMENTORS for Teams znajdująca się w Microsoft AppSource prowadzona przez Operatora.
3) Operator (My) – A.S. Adrian Stern adres głównego miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wilczak lok. 45/47, 61-623 Poznań, NIP 783-157-21-22 prowadząca Serwis, będący usługodawcąw rozumieniu właściwych przepisów prawa. Mówiąc o A.S. Adrian Stern w Regulaminie odwołujemy się również do pojęcia My. Adres e-mail wykorzystywany do ogólnego kontaktu z Nami: kontakt@edumentors.org.
4) Polityka Prywatności – Polityka Prywatności serwisu edukacyjnego eduMENTORS, stanowiąca integralną część Regulaminu, której postanowienia dostępne są na stronie internetowej Polityka prywatności serwisu internetowego eduMENTORS.org.
5) Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu edukacyjnego eduMENTORS oraz aplikacji eduMENTORS for Teams, zawierający zasady funkcjonowania Serwisu.
6) Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu oraz Aplikacji eduMENTORS for Teams, które polegają na udostępnianiu Użytkownikom drogą elektroniczną materiałów o charakterze edukacyjnym, w tym w formie artykułów, grafik, filmów
7) Użytkownik – to każda osoba korzystająca z usług serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • - zakres usług serwisu
  • - warunki korzystania z serwisu oraz aplikacji przez użytkowników
  • - zasady składania reklamacji
 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem edumentors.org. Użytkownicy mają możliwość utrwalenia treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Utrwalenie jest możliwe w każdym momencie.

III. Usługi Serwisu i Aplikacji

 1. Usługi Serwisu polegają na udostępnianiu Użytkownikom w ramach Serwisu oraz Aplikacji materiałów o charakterze edukacyjnym i metodycznym, w tym w formie artykułów, grafik, filmów, wspomagających procesy kształcenia.
 2. Usługi serwisu są dostępne nieodpłatnie. Zaawansowane funkcjonalności wymagają wykupienia subskrypcji.
 3. Niedozwolone jest zarówno płatne jak i bezpłatne rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez serwis bez pisemnej zgody Operatora.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady dotyczące korzystania przez Serwis z plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. Aby skorzystać z Serwisu oraz Aplikacji niezbędne jest:
  • a)
   posiadanie szerokopasmowego łącza internetowego,
  • b)
   posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji z włączoną obsługą CSS i JavaScript,
  • c)
   włączenie obsługi plików cookies,
  • d)
   włączenie obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  • e)
   posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowszego,
 2. Korzystanie z serwisu eduMENTORS oraz Aplikacji eduMENTORS for Teams możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 5.0 i nowsze, iOS 5.1.1 i nowsze, Windows Phone 8.1 i nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64 z zainstalowaną najnowszą mobilną przeglądarką internetową. Korzystanie z serwisu eduMENTORS możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
 3. Korzystanie z wbudowanej integracji z Microsoft 365:
  • a)
   spełnienie wymagań opisanych w dokumencie Informacje o platformie Microsoft 365 i pakiecie Office
  • b)
   posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji:
   - Safari i Chrome: Platforma Microsoft 365 i pakiet Office 2019 są przeznaczone do pracy z bieżącą wersją przeglądarek Safari i Chrome.
   - Microsoft Edge: Platforma Microsoft 365 i pakiet Office 2019 są przeznaczone do pracy z najnowszą wersją przeglądarki Microsoft Edge. Platforma Microsoft 365 i pakiet Office mogą nadal działać w starszych wersjach przeglądarki Microsoft Edge, ale nie udziela się żadnych gwarancji w tym zakresie.
   - Internet Explorer: Platforma Microsoft 365 i pakiet Office 2019 są przeznaczone do pracy z przeglądarką Internet Explorer 11. W razie używania wcześniejszej wersji zaleca się uaktualnienie przeglądarki do wersji Internet Explorer 11. Platforma Microsoft 365 i pakiet Office mogą nadal działać w wersjach przeglądarki Internet Explorer innych niż Internet Explorer 11, ale nie udziela się żadnych gwarancji w tym zakresie.
   - Firefox: Większość aplikacji platformy Microsoft 365 i pakietu Office 2019 są przeznaczone do pracy z bieżącą wersją przeglądarki Firefox. Przeglądarka Firefox nie obsługuje jednak w pełni spotkań usługi Microsoft Teams.
  • c)

   Spotkania usługi Microsoft Teams są w pełni obsługiwane w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge i Google Chrome. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pomocy technicznej dla przeglądarki w zakresie spotkań w usłudze Teams, zobacz Limity i specyfikacje dotyczące usługi Microsoft Teams: Przeglądarki.

 4. Ekstrakt wymagań Microsoft 365 dla Edukacji Informacje o platformie Microsoft 365 i pakiecie Office
  • a)
   Komputer i procesor
   - Windows: 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy. 2 GHz lub szybszy jest zalecany dla programu Skype dla firm
   - macOS: Procesor firmy Intel
  • b)
   Pamięć
   - Windows: 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)
   - macOS: 4 GB pamięci RAM
  • c)
   Dysk twardy
   - Windows: 4 GB dostępnego miejsca na dysku
   - macOS: 10 GB dostępnego miejsca na dysku w formacie HFS+ (nazywanym też formatem macOS Extended) lub APFS Aktualizacje mogą z czasem wymagać dodatkowego miejsca na dysku.
  • d)
   Wyświetlacz
   - Windows: Ekran o rozdzielczości 1280 x 768 pikseli (obsługa rozdzielczości 4K i wyższej w systemach 32-bitowych wymaga przyspieszania sprzętowego)
   - macOS: Ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli
  • e)
   Grafika
   - Windows: Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga programu DirectX 9 lub nowszego ze sterownikiem WDDM 2.0 lub nowszym dla systemu Windows 10 (lub ze sterownikiem WDDM 1.3 lub nowszym dla systemu Windows 10 Fall Creators Update). Program Skype dla firm wymaga programu DirectX 9 lub nowszego, 128 MB pamięci graficznej i formatu z możliwością obsługi 32 bitów na piksel.
   - macOS: Brak wymagań dotyczących grafiki.
  • f)
   System operacyjny
   - Windows OS: Windows 10 SAC, Windows 8.1, Windows Server 2019 lub Windows Server 2016. Subskrypcja Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw będzie obsługiwana w systemie Windows Server 2016 do października 2025 r.
   - macOS: Jedna z trzech najnowszych wersji systemu macOS. Gdy zostanie wydana nowa wersja systemu macOS, wymaganiem dotyczącym systemu macOS stanie się jedna z trzech obowiązujących w danym momencie najnowszych wersji: nowa wersja systemu macOS i dwie poprzednie wersje.
   Największe możliwości zapewnia korzystanie z najnowszej kompilacji systemów operacyjnych wymienionych powyżej. Funkcjonalność produktów i dostępność funkcji może się różnić w starszych systemach (Wyszukaj zasady cyklu życia).
  • g)
   Przeglądarka
   - Aktualna wersja przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Chrome lub Firefox. Dowiedz się więcej.
  • h)
   Wersja środowiska .NET
   - Windows: Niektóre funkcje mogą wymagać również zainstalowanego oprogramowania .NET 3.5 lub 4.6 bądź nowszego. Usługa Microsoft Teams wymaga wersji 4.6 bądź nowszej.
  • i)
   Połączenia wideo i spotkania
   - Aby uzyskać lepsze możliwości w zakresie połączeń wideo i spotkań online, zalecamy korzystanie z komputera z procesorem 2 GHz lub szybszego i 4 GB pamięci RAM (lub więcej). Opcjonalny efekt wideo Rozmyj tło wymaga procesora z obsługą instrukcji Advanced Vector Extensions 2 (AVX2). Aby zapoznać się z listą nieobsługiwanych dekoderów i koderów, zobacz Zalecenia dotyczące sterowników sprzętowych dekoderów i koderów.
   - Aby móc wykorzystać pełen zakres funkcji połączeń i spotkań usługi Teams, wymagana jest kamera wideo z portem USB 2.0, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio.
  • i)
   Wydarzenia na żywo w usłudze Teams
   - W przypadku przygotowywania wydarzeń na żywo w usłudze Teams zalecamy korzystanie z komputera z procesorem Core i5 Kaby Lake z 4 GB pamięci RAM (lub lepszego) i kodera sprzętowego. Aby zapoznać się z listą nieobsługiwanych dekoderów i koderów, zobacz Zalecenia dotyczące sterowników sprzętowych dekoderów i koderów.

V. Należyte funkcjonowanie Serwisu i Aplikacji

 1. Stale dążymy do udoskonalania naszego Serwisu oraz Aplikacji, w tym oferowania Państwu nowych lub udoskonalonych usług, które sprostają Państwa wymaganiom. Naszym celem jest ciągły rozwój innowacyjnych narzędzi dla edukacji.
 2. W związku z dokonywaniem zmian lub konserwacją Serwisu i Aplikacji informujemy, że mogą zdarzyć się przerwy w dostępie do Serwisu oraz Aplikacji, o czym będziemy na bieżąco Państwa informować. Jednocześnie informujemy, że dołożymy starań aby niezbędne przerwy techniczne trwały jak najkrócej. Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o planowanej przerwie.
 3. Ponosimy odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Serwisu i Aplikacji, w tym za należytą realizację Usług Serwisu i Aplikacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Ograniczenia oraz wyłączenia naszej odpowiedzialności również wynikają z właściwych przepisów prawa.

VI. Zasady prenumeraty Newslettera

 1. Zapis na Newsletter jest dobrowolny, ale konieczny do rejestracji na portalu Edumentors.org oraz korzystania z jego zawartości.
 2. Rejestracja na portalu Edumentors.org oraz w bazie subskrybentów Newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://edumentors.org/register.
 3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym.
 4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem: https://edumentors.org/account/subscription.
 5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu Edumentors.org oraz Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@edumentors.org.

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Adrian Stern prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A.S. Adrian Stern, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wilczak 45-47, 61- 623 Poznań, posiadający numer NIP: 7831572122.
Z przedstawicielami Administratora mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
 1. drogą mailową na adres: kontakt@edumentors.org;
 2. listownie: ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera oraz w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszego serwisu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w przez niego systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu usunięcia przez Państwa konta na portalu Edumentors.org.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja na portalu Edumentors.org oraz otrzymywanie Newslettera.

Polityka prywatności

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Serwis i Aplikację eduMENTORS.org zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://edumentors.org/privacy-policy.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu i Aplikacji należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@edumentors.org.
 3. Operator Serwisu i Aplikacji dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
  • a)
   wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania Regulaminu,
  • b)
   zmianę w zakresie funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji,
  • c)
   usunięcie postanowień sprzecznych ze sobą lub postanowień niejasnych, wywołujących wątpliwości interpretacyjne
  • d)
   prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje właściwych organów administracji publicznej mające wpływ na postanowienia Regulaminu, określające zasady lub obowiązki Operatora związane z funkcjonowaniem Serwisu
 2. Wprowadzone przez Nas zmiany do Regulaminu będą adekwatne do okoliczności stanowiących przyczyny, o których mowa w ust. 1.
 3. Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu, z wyprzedzeniem 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie, chyba że z uwagi na treść zmienionych przepisów prawnych lub treść orzeczenia bądź decyzji termin wprowadzenia zmian musi być szybszy.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku Państwa niezadowolenia z funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub działań Operatora prosimy Państwa o korzystanie z postępowania reklamacyjnego przewidzianego w Regulaminie. Pozwala ono szybko i sprawnie rozwiązać ewentualne problemy lub kwestie niejasne, które mogą wyniknąć w ramach działalności Serwisu lub Aplikacji.
 2. Informujemy jednocześnie, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, w tym świadczeniem Usług Serwisu jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.